Sympozjum: Wokół obniżonej płodności i niepłodności małżeńskiej – źródła, diagnostyka, terapia, profilaktyka

III Konferencja
Zapraszamy na konferencję z cyklu “Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego”. Podczas sympozjum, będzie można się z nami spotkać przy naszym stoisku. Gorąco zapraszamy.

Więcej informacji na stronie: http://www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl