:: Warsztaty dla małżeństw borykających się z problemem niepłodności

Poradnia psychologiczna w Instytucie Rodziny organizuje cykliczne warsztaty dla małżeństw borykających się z problemem niepłodności. Warsztaty prowadzone są przez dyplomowanego psychologa, którego zadaniem będzie wspieranie uczestników grupy, kierowanie pracą oraz pomoc w zdobywaniu umiejętności radzenia sobie z problemem niepłodności małżeńskiej. Są to spotkania ludzi przeżywających podobne trudności pozwalające na wymianę doświadczeń, otrzymywania i dawania wsparcia oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami i uczuciami. Warsztaty dają możliwość szczerej rozmowy, nadziei na zrozumienie jak również na odkrycie podobieństw między uczestnikami jako elementów zmniejszających poczucie osamotnienia i służących nawiązywaniu wzajemnych relacji.

Grupa ma stały skład uczestników, a spotkania odbywają się w naszej placówce.
Cykl obejmuje pięć spotkań, każde trwa ok 1,5 - 2 godzin.

Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkanie to organizacja, zawarcie kontraktu, konkretnie o problemie z jakim się borykają, o leczeniu, o ewentualnych doświadczeniach poronienia. Również o tym czym jest niepłodność w ujęciu psychologicznym, problemy związane z długotrwałym leczeniem.
 

Drugie spotkanie

Drugie spotkanie poświęcone jest przezywaniu niepłodności w małżeństwie, różnice w przeżywaniu kobiety i mężczyzny.
 

Trzecie spotkanie

Trzecie spotkanie o miłości malżeńskiej i ewentualnych problemach w życiu intymnym małżonków.
 

Czwarte spotkanie

Tematem czwartego są tzw "wymagania społeczne" dotyczące kobiet, mężczyzn w ogóle, przekaz społeczny wobec par bezdzietnych.
 

Piąte spotkanie

Piąte spotkanie jest poświęcone sytuacjom trudnym czyli złości, zazdrości wobec kobiet w ciąży, młodych matek - jak sobie radzić z tymi sytuacjami. I na koniec spojrzenie w przyszłość.
 

Opracowała: Agata Powojewska
Kopiowanie i wykorzystywanie zaprezentowanego opracowania w całości lub części
wyłącznie za pisemną zgodą Instytutu Rodziny