:: Model Creighton

Creighton Model FertilityCare™ System to metoda monitorowania i oceny zdrowia ginekologicznego i prokreacyjnego kobiety. Dotyczy zarówno rozpoznawania faz płodności i niepłodności jak i oceny procesów, jakie zachodzą w każdym cyklu miesiączkowym u kobiety. Metoda ta stanowi wystandaryzowany zapis obserwacji naturalnych biomarkerów na podstawie metody rozpoznawania płodności Bilingsów. Jest metodą przebadaną naukowo. Dzięki dokładnemu zapisowi naturalnego cyklu kobiety, metoda stanowi narzędzie diagnostyczne pomocne w pracy lekarza (konsultanta medycznego w NaProTechnologii).

Stacks Image 6
Dokładny zapis cyklu oparty jest o następujące biomarkery:
  • krwawienia miesiączkowe oraz inne (nietypowe) krwawienia i ich barwa,
  • śluz wydzielany przez szyjkę macicy,
  • inne wydzieliny,
  • ponadto czas trwania poszczególnych faz cyklu,
  • a także wyliczany w każdym cyklu „wskaźnik śluzu”.

Zapisy te dostarczają wstępnych informacji dotyczących przyczyny problemów ze zdrowiem kobiety i umożliwiają właściwą diagnostykę i leczenie. Proces diagnozy i leczenia został opracowany w Naprotechnology – nauce zajmującej się zdrowiem kobiet w pełni współpracującej z układem rozrodczym kobiety. Dzięki tej współpracy i wykorzystaniu Creighton Model FertilityCare™ System możliwa jest dokładna diagnostyka i prawidłowe leczenie. Dokładność ta polega między innymi na dostosowaniu badań diagnostycznych do odpowiednich momentów w cyklu konkretnej kobiety i na monitorowaniu efektów leczenia przy wykorzystaniu Creighton Model FertilityCare™ System.

Creighton Model FertilityCare™ System może być stosowany w każdej sytuacji życia kobiety w zakresie jej płodności. Może służyć jako metoda pomocna przy planowaniu poczęcia dziecka (w przypadku małżeństw z problemami z płodnością lub bez problemów), a także w przypadku odkładania poczęcia dziecka (z różnych przyczyn np. zdrowotnych) na inny czas. Wykorzystanie metody jest szerokie, więc jej stosowanie przydaje się zarówno młodej dziewczynie rozpoczynającej miesiączkowanie, jak i kobiecie wchodzącej w okres menopauzy. W szczególny sposób przydatna jest kobietom w sytuacjach, gdy chcą monitorować zdrowie, gdy ich cykle są nieregularne lub jest stwierdzony brak owulacji, a także przy odstawieniu antykoncepcji i ocenie powrotu płodności po okresie karmienia piersią.

Nauka metody i jej stosowanie przynosi kobiecie (a także małżeństwu) bardzo wymierne korzyści. Dotyczą one nie tylko świadomości zdrowia ginekologicznego i określenia czasu płodnego, ale także rozumienia ogólnego funkcjonowania organizmu kobiety na różnych płaszczyznach i w wielu obszarach. Oto niektóre z nich: profilaktyka zdrowia, możliwość diagnozowania zaburzeń, rozumienie własnego samopoczucia w różnych fazach cyklu, całkowite bezpieczeństwo w stosowaniu (dla zdrowia), świadome podejmowanie decyzji o poczęciu lub odłożeniu poczęcia, ochrona przed seksualną rutyną i „przymusem” współżycia, poczucie bezpieczeństwa i afirmacja płodności, rozwój relacji małżeńskiej i jej pogłębianie, respektowanie godności kobiety i mężczyzny, monitoring ciąży, monitoring leczenia. Metoda ta jest łatwa do nauki, a rezultatem tego staje się łatwość w interpretacji i dążenie do stawania się profesjonalistą od własnej płodności – jej rozumienia i korzystania z niej. Dzięki temu przy wielu dylematach kobieta jest w stanie sama sobie pomóc i doradzić, co daje dużą satysfakcję i wspomniane już poczucie bezpieczeństwa. W relacji z innymi (szczególnie z mężczyzną) rozwija się u kobiety otwartość i pozytywny stosunek do budowania więzi (szczególnie z mężem), co sprzyja pozytywnej postawie w przeżywaniu własnej kobiecości (a także roli żony i matki). W wymiarze społecznym świadomość własnego rytmu płodności powoduje bardziej świadome planowanie czasu pracy i odpoczynku, a także bardziej świadome wykorzystanie naturalnego potencjału kreatywności oraz rozwija umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Świadomość własnej płodności oraz umiejętność jej odczytywania dają wiedzę, która sprzyja zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i duchowemu. To życie w harmonii z naturą, w poszanowaniu ludzkiej seksualności, podkreślające ekologię prokreacji szanującej każde poczęte życie. Jest to także działanie rozwijające odpowiedzialność oraz pozytywne wzory i postawy społeczne.

Więcej informacji na stronie: www.creightonmodel.pl