Human Reproduction: Consensus on current management of endometriosis

Opublikowane 25.03.2013 w Human Reproduction najnowsze wytyczne co do leczenia Endometriozy mówią:
  • kolejny raz podkreślono, że w leczeniu niepłodności nie mają w endometriozie zastosowania żadne leki,
  • wskazano na zachęcające wyniki diety w endometriozie pomimo braku (jeszcze) randomizowanych badań na dużych grupach.

Materiał dostępny na stronie: http://humrep.oxfordjournals.org/content/early/2013/03/25/humrep.det050.abstract