:: My sami

Instytut Rodziny nie mógłby powstać gdyby nie zaangażowanie tych, którzy w naszym ośrodku pracują. Poniżej prezentujemy sylwetki wszystkich pracowników naszej placówki:

:: Lekarze

 • dr n. med Katarzyna Jankowska, NFPMC[+]
  Katarzyna Jankowska
  specjalista chorób wewnętrznych
  specjalista endokrynolog
  specjalista andrologii klinicznej
 • lekarz Aleksandra Baryła, NFPMC[+]
  Aleksandra Baryła
  konsultant medyczny NaProTechnologii (NFPMC)
  specjalista ginekologii i położnictwa

  Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku. Od 20 lat pracuje jako lekarz. Jest specjalistą w zakresie położnictwa i ginekologii, instruktorem Naturalnego Planowania Rodziny, a od kilku lat zajmuje się NaProTechnologią.
 • prof dr hab. n. med. Bogdan Chazan[+]
  specjalista ginekologii i położnictwa
 • dr n. med. Radosław Maksym, NFPMC[+]
  konsultant medyczny NaProTechnologii (NFPMC)
  specjalista ginekologii i położnictwa (w trakcie specjalizacji)
  specjalista andrologii
 • lekarz Marek Ślusarski, NFPMC[+]
  Marek Ślusarski
  konsultant medyczny NaProTechnologii (NFPMC)
  specjalista ginekologii i położnictwa
  specjalista endokrynologii
  specjalista ultrasonografii
 • dr n. med. Magdalena Szymańska, NFPMC[+]
  Magdalena Szymańska
  konsultant medyczny NaProTechnologii (NFPMC)
  specjalista ginekologii i położnictwa
  bioetyk


  Studia medyczne ukończyła na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, gdzie przez lata pracowała jako pracownik naukowo-dydaktyczny prowadząc wykłady dla studentów polskich i anglojęzycznych w zakresie Bioetyki, Deontologii Medycznej i Etyki Zawodowej. Jednocześnie praktykuje jako lekarz w zakresie położnictwa-ginekologii a obecnie NaProTechnologii.
 • lekarz Natalia Suszczewicz, NFPMC[+]
  Natalia Suszczewicz
  konsultant medyczny NaProTechnologii (NFPMC)
  w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa
 • dr n. med. Aleksandra Kruszyńska[+]
  specjalista chorób wewnętrznych
  specjalista endokrynologii
 • lekarz Sebastian Piotrowicz[+]
  specjalista urologii

:: Instruktorzy Modelu Creighton (FCP)

 • Hanna Kamińska, FCP[+]
  Hanna Kamińska
  instruktor Modelu Creighton (FCP)
 • Marzena Tomaszewska-Mikołajczak, FCP[+]
  instruktor Modelu Creightona (FCP)
 • Iwona Koprowska, FCP[+]
  instruktor Modelu Creightona (FCP)
 • Małgorzata Bechler, FCP[+]
  Małgorzata Mąsiorska
  instruktor Modelu Creightona (FCP)
 • Krzysztof Niemyski, FCPI[+]
  instruktor Modelu Creightona (FCP)
 • Elżbieta Marchlewska, FCP[+]
  instruktor Modelu Creightona (FCP)
 • Agnieszka Pietrusińska, FCP, FCEI[+]
  Agnieszka Pietrusińska
  instruktor Modelu Creightona (FCP)
  edukator Modelu Creightona - stażysta (FCEI)

:: Psycholodzy

 • mgr Agata Powojewska[+]
  Agata Powojewska
  psycholog, interwent kryzysowy

  Jest mężatką i mamą szóstki dzieci. W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych uzyskała tytuł licencjata socjologii, a na wydziale Psychologii - tytuł magistra psychologii. W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej ukończyła studia podyplomowe pod nazwą: "Psychologia Kryzysu i interwencji kryzysowej".

  Należy do Stowarzyszenia Doul w Polsce. Mam również przygotowanie do udzielania porad laktacyjnych.

  "Trud i radość (czyli to ,co wynika z realizacji powołania prokreacyjnego małżeństwa), macierzyństwo i ojcostwo" - to obszary, w których Agata chce służyć innym swoją wiedzą i doświadczeniem.

:: Konsultanci laktacyjni

 • mgr Elżbieta Bartha, IBCLC[+]
  Elżbieta Bartha
  międzynarodowy konsultant laktacyjny

  Jest mężatką, mamą trójki dzieci, absolwentką Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, konsultantem laktacyjnym (IBCLC). W 2011 roku ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Studiów nad Rodziną przy UKSW. Od ponad 20 lat wspiera mamy karmiące piersią oraz pracuje z rodzicami oczekującymi narodzin dziecka.

  Pracowała w Instytucie Matki i Dziecka, Szpitalu św. Zofii i Szpitalu św. Rodziny. We wszystkich tych placówkach organizowała i prowadziła poradnie laktacyjne oraz przygotowywała w/w szpitale do tytułu "Szpital Przyjazny Dziecku".

  Służy aktualną wiedzą, dużym doświadczeniem i otwartością na problemy młodych rodziców. Jest osobą pogodną, kompetentną, ma wieloletnie doświadczenia własne w karmieniu piersią.